Mali Müşavire bir iyi bir de kötü haber….

Mali Müşavirler İş Güvenliği Uzmanlığı yapabilecekler mi? Mali Müşavire İş Güvenliği Uzmanlığı konusunda bir iyi bir de kötü haber….

TÜRMOB İş Güvenliği konulu duyurusu ile İş Güvenliği Uzmanı şartlarına sahip Mali Müşavirlerin hizmetlerinin yanı sıra İş Güvenliği Uzmanlığını yapabileceklerine, bağımlı çalışan Mali Müşavirlerin ise yapamayacaklarına karar verdi.

 

İş Güvenliği Konulu TÜRMOB yazısı,

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2.maddesinde düzenlenen mesleğin konuları kapsamında bulunup bulunmadığı hakkında duyulan tereddüt üzerine; “İş Güvenliği Uzmanlığı” işlerinin meslek mensuplarının yapabilecekleri işler arasında olduğuna “İş Güvenliği Uzmanlığı” belgesine haiz meslek mensuplarının, kendi serbest meslek faaliyetleri kapsamında bu işi de yapabileceklerine, İş  Güvenliği faaliyetleri için ayrı bir serbest meslek mükellefiyeti tesis ettiremeyeceklerine ve çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensuplarının bir işverene bağlı olarak hizmet akdi ile çalışnak suretiyle “İş Güvenliği Uzmanlığı” yapamayacaklarına Birlik Yönetim Kurulu’nun 22.06.2017 tarihli ve 26 sayılı karar ile karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Yahya Arıkan
TÜRMOB Genel Sekreteri