Mayıs ayı Ücret Bordrosuna Dikkat !

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işin niteliği gereği bazı işyerlerinde işçiler çalışabiliyor. Özellikle ara vermeksizin devam etmesi gereken işlerde bayram günlerinde çalışmak işyerinin faaliyetinin devam etmesi açısından gerekli oluyor. İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün …

İşverenler DİKKAT, Risk Değerlendirmesi Yapılmazsa İş Durdurulur

İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yerine getirmesi gereken birçok yükümlülük var. Öyle ki bu yükümlülüklerin hangisini, nasıl ve ne zaman yapacakları konusunda işverenlerin kafası çok karışık. Nitekim bu yükümlülüklerin yürürlük tarihleri ve uygulanma şekillerinde zaman içinde sürekli değişiklikler yapılıyor. Getirilen kuralları takip edememe ve bunlar uymama halinde de işverenler bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. …

30074 Sayılı Resmi Gazete

23 Mayıs 2017, 30074 Sayılı Resmi Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK —  Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği     YARGI BÖLÜMÜ   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI —  Anayasa Mahkemesinin 5/4/2017 Tarihli ve 2014/2517 Başvuru Numaralı Kararı     İLÂNLAR a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları …

İşe Başlamak İçin İki veya Dört Günlük Sürelere Dikkat!

Bu yazımızda, işe iade davasının sonuçlanmasından sonraki süreç ile ilgili işveren ve işçilerin karşılaştıkları bazı sorunlara Yargıtay tarafından getirilen çözümlere değineceğiz. Önce, işe iade davası sürecini İş Yasası hükümlerine göre, kısaca özetleyelim. Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin iş sözleşmesinin  geçerli bir neden olmaksızın işverence feshedilmesi halinde, …

Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı Artırılmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan Özel Sektör İşverenlerine Ait İşyerleri İçin Prime Esas Günlük Kazanç Tutarı Artırılmıştır. 20 Mayıs 2017 Tarihli ve 30071 Sayılı Resmi Gazete’de 2017/10326 sayılı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması …