Şirketler Dikkat ! 73.000 TL’ye kadar adli para cezası

Yazılarımızda zaman zaman mükellefler tarafından tutulması gereken defterlerin sadece vergi mevzuatında sayılan defterlerden ibaret olmadığını, Türk Ticaret Kanunu’nun da vergi kanunlarında yer almayan birtakım defterlerin tutulmasını zorunlu tuttuğunu ve bu defterlerin tutulmaması halinde ağır para cezalarının sözkonusu olabileceğini izah etmeye çalışıyoruz. Bu yazımızda üzerinde durulacak olan ve TTK uyarınca tutulması ve saklanması şart koşulan bu …

Maliye Bakanı Ağbal, Yeni dönem başlıyor!

Maliye Bakanı Ağbal, yatırımcıya desteklerinin devam edeceğini belirterek, “Özel sektörün önünü açacak düzenlemeler yapacağız” dedi. Ağbal, “Hani çatık kaşlı, asık suratlı Maliye yerine güler yüzlü, vatandaşın yardımına koşan bir vergi idaresi kurma hedefimiz var” diye konuştu. Maliye Bakanı Naci Ağbal yatırımcıya desteklerin devam edeceğini belirterek “Yatırım, üretim ve istihdam üzerindeki vergileri düşürmek için mali imkânımız …

Personel İcra ve Nafaka Kesintilerinde Devrim Zamanı

Ülkemizin bir tüketim toplumu olmasının doğal sonuçlarından birisi olan aşırı borçlanmalar nedeniyle, artık neredeyse her üç kişiden birisi, battıkları borç batağından dolayı icralık olmuş durumda… Hal böyle iken irili ufaklı her işyerine ay boyunca maaş icra yazıları tebliğ edilmekte, çalışanların ücretlerinden kesintiler yapılarak ilgili icra dairelerinin hesaplarına yatırılması gerekliğinden bahsedilmektedir. Bu işin uygulayıcısı olan muhasebe …

Sonraki döneme devreden KDV sorunu

Uzun süredir gündemimizi meşgul eden KDV’de İngiliz Modeli tartışmaları canlılığını korurken, sayın Maliye Bakanı geçen hafta “devreden KDV sistemine son vereceklerini” aşağıdaki gibi açıklamıştır. “Yapılacak düzenlemeyle yatırım, üretim ve ihracat üzerinde KDV‘nin yük olmaktan çıkarılacağını, devreden KDV uygulamasına son vereceklerini, mevcut uygulamada yatırım veya üretim aşamasında 100 TL KDV ödeyen mükelleflerin, yaptıkları satışlarda topladıkları KDV’yi bu rakamdan indirdiklerini, …

Gece mesaisi 12 saate çıktı

Turizm, özel güvenlik ve sağlık işkolunda gece 7.5 saati aşan mesai yapılmasına olanak tanıyan yasanın yönetmelikleri, Resmi Gazete’de yayınlandı. Sektörler 24 saat çalışınca, işverenler de talep edince, gecikmeli de olsa gece çalışması artık 12 saat… 23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı torba kanun ile İş Kanunu’nun gece çalışmalarını düzenleyen 69’uncu …