Emeklilerin Bina Vergisinde Sıfır Oran Uygulaması

Emlâk Vergisi Kanunu’nun 8/2 maddesi ile Bakanlar Kurulu’na “gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların (…),Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranını sıfıra kadar indirme yetkisi verilmiştir. Kanunda ayrıca bu hükmün, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse …

Devir Alınan Ferdi İşletmenin Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu

Müteşebbislerce kurulan işletmeler kimi zaman misyonunu doldurmuş olması kimi zaman ise beklenilen kârlılığı sağlayamaması sebebiyle atıl hale düşebiliyor. Atıl işletmelerce sahip olunan varlıkların devam ede gelen bir diğer şirkete aktarılması gündeme geliyor. Mevcut varlıkların vergi ve harca tabi olmaksızın devri bazı sınırlamalar ile mümkündür. Kurumlar açısından Kurumlar Vergisi Kanunu 18, 19 ve 20’nci maddeleri, bilanço …

2018, 2019 ve 2020 Yıllarında Kurumlar Vergisi %22 Olarak Uygulanacak…

TBMM Genel Kurulunda, Torba Tasarının 84 ila 104’üncü maddelerini kapsayan 4’üncü bölümü kabul edildi. Buna göre, Kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacak. TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 84 ila 104’üncü maddelerini kapsayan 4’üncü …

Yeni Dönem Başlıyor! 1 Ocak’tan İtibaren…

Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin haricindeki mükelleflerin 2014 satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 bin liradan az olanlar için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti başlıyor. 1 Ocak 2018’de başlayacak yeni döneme göre esnaf, bu tarihe kadar POS cihazı olarak da işlev gören yeni nesil yazar kasa hazırlığını tamamlayacak. Bankalar ile …

İşçi Maliyeti Nasıl Azaltılır?

2014 yılında yayınlanan 6552 sayılı Kanun ile maden işyerlerine işçi maliyetlerini artıracak bazı yükümlülükler getirilmişti. Söz konusu yükümlülükleri şöyle sayabiliriz: Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, zorunlu veya olağanüstü hallerde yaptırılacak fazla çalışmalarda haftalık 37,5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az …