27 Temmuz 2017 PERŞEMBE-Resmî Gazete

27 Temmuz 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30136TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) 1. Amaç Bu Tebliğin amacı, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına …

Bazı Kurumlara Olan Kesinleşmiş Kamusal Karakterli Borçların Yeniden Yapılandırılması

7020 sayılı Vergi-SGK borçları ve bazı kurumlara olan kesinleşmiş kamusal karakterli borçların yeniden yapılandırılması 1. GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması hakkında 7020 sayılı yasa 27.05.2016 gün ve 30078 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Buna göre, müracaat yönünden son başvuru tarihi 30.06.2017 dır. Yasa ile ilgili …

Zirai Kazançlarda Vergileme Prensipleri

Zirai kazançlarda vergileme prensipleri Çiftçiler tarafından elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi maksadı ile işlenmesi ve zirai faaliyet sınırları içerisinde kalmaktadır. Örneğin, çeltikten pirinç yapılması, sütten peynir, yoğurt veya yağ çıkarılması zirai faaliyet sınırları içerisinde kalacaktır. Aynı şekilde zeytinden yağ elde edilmesi de zirai faaliyet sayılmaktadır. Bu gibi işlerin aynı zirai işletmenin bir bölümünü oluşturan işletmede yapılıyor …

Haziran 2017 Ayı SGK Bildirgesi verilme tarihi

Haziran 2017 Ayı SGK Bildirgesi verilme tarihi 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Kanunu’nda 14.01.2016 tarih 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 2017 yılı Haziran ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin son verilme tarihi 25.07.2017’dir. MALİ TATİL NEDENİYLE 2017/HAZİRAN AYI BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ   5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Kanununda 14.01.2016 tarih 6661 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, …

SGK 687 sayılı KHK Yer Alan Prim Desteği Duyurusu

Bilindiği üzere, 687 sayılı KHK’da yer alan prim desteğinden yararlanmak isteyen işverenlerce 2017/10 ve 2017/24 sayılı Genelgeler kapsamında; – 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için “Sigortalı Giriş – 1/2/2017 ila 31/5/2017 Arasında İşe Girenler İçin” menüsü üzerinden tanımlama yapılmak suretiyle, bu menüden tanımlanan sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle, – 1/6/2017 ila 31/12/2017 …