Hangi İş Yerlerinde Geçici İş İlişkisi Olabilir?

Hangi iş yerlerinde geçici iş ilişkisi olabilir? İşçinin zaman zaman bir başka iş yerinde geçici olarak istihdam edilmesi iş hayatının olağan hususlarından birisidir. Aynı holding veya şirketler topluluğu içinde geçici iş ilişkisi; işverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, aynı holding veya şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerine iş görme edimini yerine getirmek …

Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Ortak Şirketten Çıkartılabilir Mi?

Halka kapalı anonim şirketlerde ortak şirketten çıkartılabilir mi? Şirketler hukukunda, anonim şirket pay sahibinin şirkete karşı tek bir borcu vardır: Sermaye koyma borcu. Kural olarak, pay sahibine bu edimi dışında herhangi bir borç yüklenemez. Bu borcunu yerine getirmeyen pay sahibi aleyhine, şirket yönetim kurulu “ıskat” yaptırımını uygulayarak pay sahibinin ödenmeyen sermaye borcuna karşılık gelen paylarını …

Yeni Bir Sistem “İzaha Davet”…

Maliye Bakanlığı 25.07. 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınlamış olduğu tebliğ ile vergi mevzuatımızda yeni ihdas edilen “ izaha davet” müessesesinin usul ve esaslarını açıkladı. Özetle bakanlık oluşturulacak izah tespit komisyonları aracılığı ile mükellefler nezdinde vergi incelemesi sayılmayan incelemeler yapabilecek, mükelleften yapmış olduğu ön inceleme ile ilgili izahta bulunmasını isteyecek, izah gelen cevap komisyon İçin tatmin …

Kurumlar Vergisi Yüzde 5’e Kadar İnebilir

Birçok ülke kurumlar vergisi yükünü hafifletmek için indirim oranı ve takvim açıklarken, hükümet de güçlü büyüme için vergi ayağında önemli hazırlıklar yapıyor.    Sabah Gazetesi’nden Hazal Ateş’in haberine göre, özel sektörün önünde büyük engel olan yüzde 20 seviyesindeki Kurumlar Vergisi’nin yüzde 5’e kadar düşürebilmesi gündemde. Maliye, KDV sisteminde olduğu gibi Kurumlar Vergisi’nde de 35 ülke …

Geçici Verginin Matrahı

Geçici verginin matrahı Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç), serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri için ağustos ayında söz konusu olan mükellefiyetlerden birisi de, yılın 6 aylık dönemine ilişkin geçici verginin beyanı ve vergi çıkıyorsa ödemek mükellefiyetidir. Vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançların belirlenmesinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari veya mesleki kazancın tespitine …