Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik …

Ciro Edilen Dövizli Çeklerin Kur Farkı ve KDV’si: Yükümlülük Kimde?

Yurtiçinde döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak gerçekleştirilen işlemlerde vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarih ile tahsilat tarihi arasında ortaya çıkan lehe kur farklarının faturalandırılması ve kur farklarına ilişkin KDV konusu mükellefler açısından bir türlü benimsenemeyen, vergi incelemelerinde ise eleştiri ve tarhiyata konu olan bir husus olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Peki; döviz kurlarının başını alıp gittiği …

2018 Asgari Ücret Senaryoları

Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat İlki alitezel.com köşesinde 2018 Asgari Ücret ne kadar olacak? sorusuna cevap bulmak için 2018 asgari ücret senaryolarına değerlendiriyor.   2018 Asgari Ücret  ne kadar olacak? 2018 yılı Asgari Ücret görüşmelere açılacağı zaman iki önemli taraf var. a.)Yetkili İşçi Sendikası b.)Yetkili İşveren Sendikası c.)ÇSGB Bakanı ve Yetkilendirdiği Kişiler Buradan çıkan olumlu görüşle 2018 …

Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda …

Vergi İndirimi Hangi Vergilerde Nasıl Uygulanacak?

Maliye Bakanlığı’nın vergisini düzenli ödeyen vatandaş için başlatacağı Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi yılbaşından itibaren geçerli olacak. Yüzde 5’lik indirimin tutarı 1 milyon TL’yi geçmeyecek. Maliye Bakanlığı’nın vergisini düzenli ödeyen mükellefe yüzde 5 vergi indirimi uygulaması 1 Ocak 2018‘de yürürlüğe girecek. Geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıran ve kaçakçılık suçunu işlememiş olanlar …