27 Temmuz 2017 PERŞEMBE-Resmî Gazete

27 Temmuz 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30136TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) 1. Amaç Bu Tebliğin amacı, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına …

22 Temmuz 2017, 30131 Sayılı Resmi Gazete

30131 Sayılı Resmî Gazete ATAMA KARARLARI —  İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları   YÖNETMELİKLER —  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim, Sınav ve Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama …

30126 Sayılı Resmi Gazete

17 Temmuz 2017 Tarihli ve 30126 Sayılı Resmi Gazete YÖNETMELİKLER —  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   —  Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği —  Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği —  Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik —  Üsküdar Üniversitesi …

2017 yılı ikinci Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

2017 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45   213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici …

DİKKAT! E-beyanname bakımda….

ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.) Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 02 Haziran 2017 saat 18:00 ile 03 Haziran 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim …