30126 Sayılı Resmi Gazete

17 Temmuz 2017 Tarihli ve 30126 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİKLER

—  Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

—  Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Kocaeli Üniversitesi Yeni Medya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Süleyman Demirel Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına  Dair Yönetmelik

—  Üsküdar Üniversitesi İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (PROMER) Yönetmeliği

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri