SGK Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru

Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, sigortalıları hizmet akdi sona ermeden kendilerine ait diğer bir işyerinde çalıştırmaları halinde işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız …

6736 Yapılandırma Ödeme süresi açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Bugüne kadar vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı” dedi. “CEZALARIN ÇARŞAMBA GECESİNE KADAR ÖDENMESİ GEREK” Çarşamba günü saat 24.00’e kadar ödenmesi gereken para cezalarına ilişkin Maliye Bakanı Ağbal, şunları söyledi: “Trafik para cezaları, askerlik para cezası, nüfus para cezası, seçim para …

Tüm Teknik yönleriyle 7020 sayılı Vergi ve SGK Affı

YENİ 7020 SAYILI VERGİ VE SGK KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR YAPILANDIRMA YASASININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1-    01.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni yapılandırma yasası sadece vergi ve sigorta kurumlarını borçlar dışında diğer ilgili kurum ve kuruluşlara olan borçları da kapsamaktadır. Örneğin; belediyeye ödenecek vergiler, gecikme zamları, idari para cezaları, vergi ziyaı cezaları da kapsama dahildir. Ayrıca, gümrük …

Dikkat son gün! İnternet Vergi Dairesinden almayı unutmayın…

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır. Vergi levhaları, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yıllık Beyannamelerinin verilmesinden itibaren 31-Mayıs’a kadar GİB İnternet Vergi Dairesi sisteminden alınacaktır. Gerek sizin gerekse müşterilerinize ait …

Mali Müşavirler DİKKAT ! Sözleşme için Bugün Son Gün…

2017 Mali Müşavirlik Hizmet Sözleşmelerinin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar e-birlik üzerinden düzenlenmesi gerekiyor. Bilindiği üzere. 03/01/1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesinde defter tutmak, süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde bulunmak, inceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini …